Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://www.sexplaza.pl,  jest prowadzony przez Gr8 Commerce sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000865742, której nadano numer NIP: 9930679120, numer REGON: 387329390 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5 000 złotych zwany jest dalej Sklepem.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są akcesoria erotyczne, zabawki, suplementy diety oraz afrodyzjaki zwane dalej asortymentem .
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną asortymentu za pośrednictwem sieci Internet. Klienci zamówienia mogą składać poprzez witrynę www.sexplaza.pl lub przez kontakt telefoniczny (tel.: 539 227 347) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: kontakt@sexplaza.pl) z Biurem Obsługi Klienta sklepu.
 4. Przed skorzystaniem z oferty witryny www.sexplaza.pl Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W składania przez Klienta zamówienia lub rejestracji konta Klient zostanie poproszony o akceptację postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie tzw. przycisku „check-box”.

II. Warunki realizacji zamówienia

 1. Oferta dostępna w Sklepie zawiera asortyment aktualnie dostępny, za wyjątkiem pozycji oznaczonych jako „Niedostępny”.
 2. Ceny podawane w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Ceny asortymentu nie zawierają kosztów przesyłki, które są zależne od formy przesyłki wybranej przez Klienta, sposobu płatności oraz ilości zakupionych towarów.
 4. Jedną z opcji realizacji zamówienia jest również odbiór osobisty w Biurze Firmy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dostawą.
 5. Klient po wybraniu zestawu produktów ma (w funkcji „koszyk”) do wyboru różne formy dostawy. Wybór dostępnych form wraz z kosztami dostawy jest opublikowany na stronie https://sexplaza.pl/platnosci-i-wysylka/
 6. Czas przygotowania i wysyłki zamówienia jest podawany przy produktach. Podczas finalizowania zamówienia w funkcji „koszyk” zostanie określony czas realizacji dla wybranego przez Klienta zestawu produktów.
 7. Czas określony powyżej oznacza czas od momentu zatwierdzenia zamówienia w jakim Sklep zobowiązuje się skompletować i zapakować zamówienie Klienta. Czas dostarczenia zamówienia od momentu wysłania przez Sklep jest zależny od wybranej formy dostawy zamówienia i jest określony na stronie: https://sexplaza.pl/platnosci-i-wysylka/
 8. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta w celu zmian w parametrach zamówienia (produkty, adresy oraz formy płatności) należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.
 9. Czas na odbiór zamówienia wynosi 48h od momentu umieszczenia przesyłki w Paczkomacie (w przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatów Inpostu) lub 14 dni od daty pierwszej próby kontaktu przez operatora logistycznego (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub powiadomienia o przesyłce oczekującej na odbiór w Biurze Firmy.
 10. Płatność za zamówiony asortyment możliwa jest w formie przedpłaty lub płatności przy odbiorze przesyłki. Płatność przy odbiorze w Biurze Firmy jest niemożliwa.
 11. Możliwe formy i koszty związane z opłaceniem zamówienia określone są na stronie: https://sexplaza.pl/platnosci-i-wysylka/
 12. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60- 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, która jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.  Regulamin usług świadczonych przez PayU SA dostępny jest pod adresem: https://static.payu.com/sites/terms/files/REGULAMIN_SWIADCZENIA_USLUGI_PAYU.pdf
 13. Sklep zastrzega sobie możliwość potwierdzenia zamówienia używając podanych przez Klienta danych kontaktowych. W przypadku gdy z konta klienta dokonano zamówień płatnych przy odbiorze, które nie zostały odebrane w określonym czasie, Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji kolejnego zamówienia z płatnością przy odbiorze.
 14. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) traktowane jest jako złożenie zamówienia w danym dniu, co oznacza, że asortyment, który posiada czas realizacji 24 godziny zostaną wysłane w danym dniu (pod warunkiem opłacenia lub wyboru płatności przy odbiorze). W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 lub w dniu wolnym od pracy czas realizacji zamówienia zacznie biec od najbliższego dnia roboczego.   
 15. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sklepu nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 16. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 17. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane.
 18. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu), Sklep może anulować zamówienie w całości.
 19. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 20. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 21. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu, gdy wszystkie produkty zostaną oznaczone jako przekazane do wysyłki (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Twoje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie – o ile produkty nie posiadają statusu „przekazane do wysyłki”.
 22. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 13 regulaminu.
 23. Klient zmian w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze może dokonać jedynie do momentu otrzymania przez produkty statusu „Przekazane do wysyłki” poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Biurze Obsługi Klienta (kontakt@sexplaza.pl).
 24. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Sexplaza w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 25. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Biura Obsługi Klienta.
 26. Sklepowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.
 27. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo wymagać przedpłaty, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

III. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 r.), klient może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie www.sexplaza.pl bez podania przyczyny, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania zamówienia.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie, lub wysyłając Wiadomość elektroniczną na adres kontakt@sexplaza.pl w terminie 14-tu dni od wydania zamówienia.
 3. Klient odstępując od umowy jest zobowiązany do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie 14-tu dni od daty przesłania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy przedmiotem zakupu jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez klienta po dostarczeniu.
 6. Sklep zwróci Klientowi w terminie 14 dni całą uiszczoną przez Klienta należność przy zakupie.
 7. Zwrotu asortymentu w przypadku odstąpienia od umowy należy dokonać na adres: kontakt@sexplaza.pl  Gr8 Commerce sp. z o.o. ul. Krakowska 76 33-100 Tarnów.

IV. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu zamówienia, Klient znajdzie w nim w asortyment niezgodny z umową (np.  uszkodzony, niekompletny itp.), powinien zgłosić reklamacje według swojego wyboru: do Biura Obsługi Klienta lub do Biura Firmy (w przypadku odbioru towaru w Biurze Firmy).
 2. W uwzględnionych reklamacjach zostanie do klienta przesłany towar pełnowartościowy zaś towar uszkodzony zostanie odebrany od klienta. Koszty wymiany ponosi Sklep, do wysokości kosztów najtańszej przesyłki oferowanej w Sklepie.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Biuro Obsługi Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.
 4. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (na przykład z powodu wyczerpania stanów w hurtowniach), Sklep gwarantuje zwrot kwoty, jaką zapłacił Klient. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji w sposób wybrany przez Klienta.
 5. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją producenta przez okres 24 miesięcy od momentu zakupu. Reklamacje z tego tytułu przyjmuje Biuro Obsługi Klienta.

V. Treści w sklepie

 1. W Sklepie istnieje możliwość zamieszczania przez zarejestrowanych Klientów treści (opinii o produktach oraz ocen).
 2. Klient umieszczając w Sklepie własne treści:
  1. Wyraża zgodę na publikację treści nieograniczonemu kręgowi osób.
  2. Oświadcza, że zamieszczone przez niego treści nie naruszają obowiązującego prawa, w tym praw niematerialnych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego.
  3. Udziela Sklepowi nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie przez Sklep z zamieszczonych treści. Z tytułu udzielenia licencji Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo usunięcia treści naruszających prawo, a także do zablokowania konta użytkownika publikującego takie treści.

VI. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta, podane w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w Sklepie zostają umieszczone w bazie danych. Dane te mogą być przetwarzane przez Sklep tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
 2. Podczas rejestracji lub finalizacji zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w celach marketingowych Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Gr8 Commerce sp. z o.o. (zwana dalej Gr8), 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000865742, której nadano numer NIP: 9930679120, numer REGON: 387329390 z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 5 000 złotych.
 4. Dane osobowe są chronione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

VII. Pliki Cookie

 1. Sklep używa plików cookie w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Pliki cookie umożliwiają:
  1. Zapamiętania danych logowania Klienta i utrzymania sesji.
  2. Dostosowania witryny do potrzeb Klientów.
  3. Tworzenia statystyk oglądalności.
 2. Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie – określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

VIII. Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).     
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”
 3. Sklep udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.